Länkar 

  bildtitelbildtitelbildtitelbildtitel

bildtitel

Visste du att?

Drygt 80 % av alla tidningar och trycksaker återvinns. Pappersfibern från tidningar kan återanvändas fem till sju gånger innan den är utsliten och inte längre håller ihop.

Energibesparingen vid återvinning är 70 % jämfört med användning av ny fiber vid tillverkningen.

Kontakta oss

Besöksadress:

Verkstadsgatan 8
61341 Oxelösund

Tele:  0155-31029 , 0155-213190
Fax: 0155-32880

info@bromsrenh.se